Informačné systémy

Softvérové spoločnosti


Menu:Kategórie informačných systémov:

IT ASSISTANCE, s.r.o.


Ponúkame dlhoročné skúsenosti v oblasti informačných technológií na strane zákazníkov aj na strane dodávateľov IT riešení. Vďaka tomu sme sa rozhodli poskytovať svoje služby rôznym spoločnostiam a organizáciám v snahe získať pre nich čo najviac informácií pri ich rozhodovaní. V minulosti sme sa zúčastňovali veľkého množstva osobných jednaní s predstaviteľmi jednotlivých spoločností a samospráv s rôznymi požiadavkami a rôznymi návrhmi na realizáciu IT projektov. Tieto skúsenosti sme sa rozhodli zúročiť založením novej spoločnosti IT ASSISTANCE, s.r.o., s cieľom špecializovať sa na túto oblasť.

Spoločnosť IT ASSISTANCE je partner renomovanej audítorskej spoločnosti Det Norske Veritas SK v špecializácií na manažérske systémy ISO 27 001 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti a ISO 9 001 – Manažment kvality. Ako partner ponúkame implementáciu, alebo metodické riadenie zavedenia a údržby manažérskych systémov a zároveň vykonávanie interných, alebo externých auditov zameraných na kvalitu a informačnú bezpečnosť.

Spojením špecializácie v oblasti podnikových informačných systémov, manažérskych systémov ISO 9001 a ISO 27 001, ponúkame našim klientom špecializovaný audit 2 strany (Dodávateľský audit) zameraný na kvalitu poskytovaných služieb a bezpečnosť informácií u ich dodávateľov informačných systémov.

Kvalita našej práce je garantovaná dohľadom odborníkov v jednotlivých špecializáciách ako napr. Softvérová a hardvérová bezpečnosť, Architektúra IT riešení, Databázový špecialisti, Telekomunikačné technológie, komplexné ekonomické informačné systémy pre komerčné firmy a samosprávu, atď. ..Nevyberieme informačný systém za Vás, ale pomôžeme Vám správne sa rozhodnúť.


Snažíme sa byť objektívni, preto náš portál neposkytuje možnosť zaplatiť si prednostné miesto pri odporúčaniach.


Informačné systémy:
Softvérové spločnosti:

© 2012 Podnikové Ekonomické Informačné Systémy, All Rights Reserved by itassistance.sk