Informačné systémy

Softvérové spoločnosti


Menu:Kategórie informačných systémov:

 VÝBER PODĽA KATEGÓRIÍ A CIEN

softvér vhodný pre malé spoločnosti a živnostníkov, ktorý je možné prispôsobiť na potreby zákazníka, s predpokladaným počtom užívateľov do 10 užívateľov.
Samostatné riešenie Miezd a Personalistiky bez závislosti na informačnom systéme.
Informačné systémy pre oblasť obchodných spoločností vyžadujúcich okrem ekonomických modulov aj riešenie pre oblasti Logistických distribučných skladov, veľkoobchodu a maloobchodu.
Informačný systém vhodný pre stredne veľké spoločnosti, ktorý je možné prispôsobiť na potreby zákazníka, s predpokladaným počtom užívateľov od 10 do 30
Informačné systémy vhodný pre veľké spoločnosti, ktorý je možné prispôsobiť na potreby zákazníka, s predpokladaným počtom užívateľov 30 a viac.
SW riešiaci problematiku miest a samospráv. Ekonomika pre rozpočtové a príspekové org, dane, poplatky, obyvateľstvo ...
Samostatné riešenie Logistiky skladov nezávislé na informačnom systéme.
Informačné systémy pre oblasť služieb, účtovné spoločnosti, realitné kancelárie, servisné spoločnosti, poradenské spoločnosti, ...
Softvérové riešenie poskytujúce špecifickú oblasť, nekategorizované ako ekonomický informačný systém alebo jeho súčasť. Samostatné riešenia možné nasadiť bez závislosti na ekonomickom systéme.Hotelové systémy, nemocničné systémy, CRM, PaM, advokátske systémy ...
jednoduché alebo podvojné účtovníctvo + záklaná ekonomická agenda. SW zákúpený vo forme inštalačného média s predplateným školením. SW bez možnosti úpravy podľa požiadaviek zákazníka.
predpokladaná priemerná cena systému aj s implementáciou.Nie sú tu uvedené informačné systémy, ktorých priemerná cena nám nie je známa. Doporučujeme výber produktov z viacerých filtrov.
predpokladaná priemerná cena systému aj s implementáciou.Nie sú tu uvedené softvérové riešenia, ktorých priemerná cena nám nie je známa. Doporučujeme výber produktov z viacerých filtrov.
predpokladaná priemerná cena systému aj s implementáciou.Nie sú tu uvedené informačné systémy, ktorých priemerná cena nám nie je známa. Doporučujeme výber produktov z viacerých filtrov.
Informačné systémy pre oblasť výrobných podnikov vyžadujúcich okrem ekonomických modulov aj Technickú príprava výroby (TPV), Kapacitné plánovanie, plánovanie MRP, Riadenie výroby ...
Všetky filtre sú nastavené na náhodné generovanie! V prípade ak nechcete aby bol Váš produkt alebo spoločnosť uvedená na tomto portály, napíšte nám.

Informačné systémy:
Softvérové spločnosti:

© 2012 Podnikové Ekonomické Informačné Systémy, All Rights Reserved by itassistance.sk