Informačné systémy

Softvérové spoločnosti


Menu:Kategórie informačných systémov:

ZOZNAM VŠETKÝCH PODNIKOVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Zoradiť:    [A-Z]  [Z-A]  

  Omega ( Ekonomický sw )

Program OMEGA predstavuje komplexné riešenie pre Vašu firmu v oblasti vedenia účtovnej agendy podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva, fakturácie, dlhodobého a krátkodobého majetku, cestovných príkazov, evidencie jázd a ostatných podporných evidencií. Dôraz je kladený na ...

[Viac o softvérovom riešení]

  Hlavný dodávateľ:

Kros a.s.

  Partnerské spoločnosti:

  Cenkros (Riadenie a oceňovanie stavebnej výroby)

CENKROS plus je softvér pre kvalitné oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Tento systém pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou zákazky. Program umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie a fakturáciu ...

[Viac o softvérovom riešení]

  Hlavný dodávateľ:

Kros a.s.

  Partnerské spoločnosti:

  Alfa (Jednoduché účtovníctvo)

Program ALFA je profesionálny softvér s jednoduchým a praktickým ovládaním, určený pre vedenie kompletnej ekonomickej agendy jednoduchého účtovníctva firmy. Program sa vyznačuje intuitívnym ovládaním. Obsahuje množstvo praktických funkcií nielen pre účtovníka. Súčasťou programu sú ...

[Viac o softvérovom riešení]

  Hlavný dodávateľ:

Kros a.s.

  Partnerské spoločnosti:

  Olymp (Mzdy a personalistika)

Program OLYMP je profesionálny nástroj určený na výpočet miezd. Vďaka praktickému ovládaniu je práca s ním jednoduchá a pohodlná.  V programe OLYMP hravo zvládnete výpočet miezd svojich zamestnancov, ako aj spracovanie odmien pre iné typy pracovných pomerov, ...

[Viac o softvérovom riešení]

  Hlavný dodávateľ:

Kros a.s.

  Partnerské spoločnosti:

  Memo (Znalecký denník a vyúčtovanie)

Program MEMO je jednoduchý a prehľadný systém na vedenie znaleckého denníka a vyúčtovania. Spolupracuje s programom HYPO verziou 5.00 a vyššou. Znalcovi umožňuje jednotlivé údaje z denníka prezerať, kopírovať, archivovať a exportovať do programu HYPO a do vyúčtovania. Vo vyúčtovaní ...

[Viac o softvérovom riešení]

  Hlavný dodávateľ:

Kros a.s.

  Partnerské spoločnosti:

  Hypo (Ohodnotenie stavebných objektov)

Program HYPO slúži na komplexné ohodnotenie všetkých stavebných objektov, bytov, pozemkov a porastov. Je aktualizovaný podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. Jednoduchým a prehľadným spôsobom stanovuje všeobecnú hodnotu: porovnávacou metódou, metódou polohovej diferenciácie ...

[Viac o softvérovom riešení]

  Hlavný dodávateľ:

Kros a.s.

  Partnerské spoločnosti:


Všetky filtre sú nastavené na náhodné generovanie! V prípade ak nechcete aby bol Váš produkt alebo spoločnosť uvedená na tomto portály, napíšte nám.

Informačné systémy:
Softvérové spločnosti:

© 2012 Podnikové Ekonomické Informačné Systémy, All Rights Reserved by itassistance.sk